Naturgenopretning og rovfugle

Når naturen genoprettes, og vandmiljøplanerne begynder at virke, viser resultaterne sig hurtigt – og fuglene er nogle af dem, der først viser sig i et genoprettet naturområde.
 
Antallet af ynglende fuglearter i Danmark har været stigende i en del år, og flere arter, der tidligere blev fordrevet fra den danske natur, er nu ved at genindvandre.
 
Denne genindvandring er særligt synlig når det gælder rovfuglene – og netop rovfuglene kendetegner et godt økosystem, fordi de er særligt sårbare som det sidste led i fødekæden.
 
Samtidig er nogle af de dyr, som er naturlige byttedyr for rovfuglene, også i antalsmæssig stigning. Alt i alt er der nu bedre grundlag for solide bestande af mange forskellige rovfugle i Danmark.
 
Er man heldig, er der nu også mulighed for at se de store rovfugle som havørn, kongeørn, fiskeørn og vandrefalk. Endnu er de her kun i så lille et antal, at det hører til sjældenhederne.
 
I Danmark er der registreret 34 forskellige arter af rovfugle, hvoraf de 14 arter er regelmæssige ynglefugle. Nogle er her kun på træk om foråret mod nord og igen om efteråret med retning mod syd og varmen. Andre rovfugle kan nydes året rundt.
 
Rovfuglene i Danmark har ikke tidligere været på de danske frimærker. Vi benytter disse glædelige meldinger, og gode udsigter for fremtidige bestande af dyr og fugle i den danske natur, til at vise Danmarks fire mest almindeligt ynglende rovfugle – tårnfalk, spurvehøg, musvåge og rørhøg – på fire frimærker.
 

Ud for at se på rovfugle

Når det gælder rovfugle og den danske natur, så findes der en ting, som er bedre end at sidde og læse om fuglene, og det er at gå en tur for at opleve fuglene i naturen – deres rette element.
 
Rovfuglene kan du møde alle steder i landskabet. Tårnfalken og nogle få spurvehøge trives fint i storbyerne med deres høje huse, larm og trafik. Men både musvåge, rørhøg og spurvehøg vil være lettest at finde, hvor der er fred og ro, og gerne en hegnspæl med udsigt over en grøn eng eller en fredelig mose.
 
Det tidspunkt på året, hvor der er flest fugle at se på, er under forårs- og efterårstrækkene. Fuglene samler sig på de yderste landpunkter inden de skal ud over vandet – så her er der altid meget at se på.
 
Og smukt er det at stå og se på rovfuglene, når de har fundet en varm opvind, og når de med udbredte vinger cirkler op mod nye højder. Så læg tag et par varme støvler på, noget fornuftigt overtøj, en kikkert og måske et fotografiapparat og så ud og nyd både vejret, naturen og fuglene – og husk at respektere naturens færdselsregler.
 

Rovfuglene er fredede

Desværre findes der nogle personer, for hvem rovfuglene ikke er så velkomne, og de tager skrappe metoder til hjælp i deres kamp mod fuglene.
 
Hvert år finder ornitologer flere eksempler på at rovfugle er blevet bevidst nedskudt, forgiftet eller fanget i fælder – blandt andet ved udsætningspladser for fasaner og gråænder.
 
Ornitologer vurderer, at duehøgen og den meget sjældne røde glente kunne være meget mere almindelige i Danmark. Der findes områder, som er oplagte ynglepladser, men som ikke huser en eneste rovfugl.
 
Selvom antallet af rovfugle i Danmark har været i fremgang, er der stadig rigtig god grund til at passe på dem, som er her.
 
Haveejere, som ønsker et talrigt og spændende fugleliv i haven, bør ligefrem sætte særlig pris på rovfuglene. En sund rovfuglebestand er tegn på en rig og varieret natur, og rovfuglene er med til at sikre den naturlige balance mellem de forskellige fuglearter.
 
På nedenstående hjemmesider kan du finde masser af oplysninger om fugle og naturen i almindelighed.
 
Klik ind på:
www.dof.dk (Dansk Ornitologisk Forening)
www.sns.dk (Skov- og Naturstyrelsen)
 

Guidede ture med store oplevelser

I hele landet findes naturstationer hvor Skov- og Naturstyrelsens medarbejdere afholder en lang række arrangementer.
 

Derudover findes der foreninger rundt om i landet, som også afholder arrangementer ude i naturen.

På internettet kan du på adressen: www.naturnet.dk nemt klikke dig til yderligere oplysninger om rigtig mange af disse arrangementer.
 
Her er ture for både børn og voksne, om morgenen, midt på dagen eller om aftenen, på hverdage eller i weekenderne, og det i hele landet – og ved de fleste af alle disse arrangementer er der gratis adgang.
 
Kilde PostDanmark

 


Email
Sitemap  Print
Udviklet af Altero Webdesign